Gescheiden met een kind: Wat als ik zou overlijden?

Minderjarige kinderen kunnen erven wanneer één van de ouders overlijdt. De overlevende ouder heeft dan het ouderlijk vruchtgenot en het beheersrecht over de erfenis van het kind. Maar dat klinkt gescheiden ouders niet altijd als muziek in de oren.