Wat je moet weten over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot

Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige update ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve van de kinderen is er al heel wat inkt gevloeid. Maar hoe zit het met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot? 1. Meer mogelijkheden om het erfrecht van de gehuwde partner te beperken…

Nieuw erfrecht maakt erfovereenkomsten mogelijk: wat kan en wat kan niet?

Vandaag is het verboden om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Dit betekent dat je in principe géén overeenkomsten kan maken met jouw toekomstige erfgenamen over jouw vermogen na je overlijden. Het nieuwe erfrecht, dat in werking treedt op 1 september 2018, sleutelt aan dit belangrijk principe. Maar opgelet, niet alles zal zomaar mogelijk…

Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?

Vandaag is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust om feitelijk of wettelijk samen te wonen. Sommigen zien samenwonen als een testfase vóór een eventueel huwelijk, anderen zien het nut van een huwelijk niet in. Toch staan koppels vaak bij deze vraag stil op een specifiek moment in hun…

5 tips over samenwonen, trouwen en … scheiden

1. Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en trouwen qua erfrecht? Feitelijk of wettelijk samenwonen: wat is het verschil? En hoe zit het met het erfrecht als jullie getrouwd zijn? Wat met de gezinswoning?   2. Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt? Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar…