Een deel van je tuin of bouwgrond verkopen? Omgevingsvergunning opnieuw verplicht!

Wie een deel van zijn tuin wil afsplitsen om dat deel vervolgens als bouwgrond te verkopen, moet opnieuw een omgevingsvergunning – de vroegere verkavelingsvergunning – aanvragen, met alle rompslomp tot gevolg. Dat vloeit voort uit een arrest van 23 mei van het Grondwettelijk Hof. Dat arrest heeft ook nadelige gevolgen voor wie onlangs zo’n afgesplitst…

Wanneer is een stuk grond… bouwgrond?

Stel, je hebt een stuk grond op het oog, gelegen in een mooie rustige straat. Hoe kan je zeker weten of het om bouwgrond gaat? Je kan alvast zeker zijn dat de grond die je aankoopt bouwgrond is, wanneer die gelegen is in een niet-vervallen verkaveling. Er moet dus nog een geldige verkavelingsvergunning (of omgevingsvergunning…