Renoveren of verbouwen? Hou je paperassen bij met Izimi!


Alle verbouwers en handige harry’s onder ons kennen het gevoel: plannen, offertes, facturen… alles bewaren en snel terugvinden kan een uitdaging zijn. Nochtans is je administratie op punt houden essentieel. Een digitale kluis gebruiken om alle je nodige documenten te bewaren kan bijzonder nuttig zijn. Ontdek Izimi, een nuttige tool, ook voor verbouwers en klussers!

Om je postinterventiedossier op punt te houden
Heb je een woning gebouwd of verbouwd na 1 mei 2001? Dan heb je in principe een postinterventie (PID) van je woning. Het PID bevat plannen van de structuren, aanduidingen van de nutsvoorzieningen, een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen, instructies voor onderhoud en herstellingen, facturen en contactgegevens van aannemers en architecten… Met zo’n dossier kan de eigenaar, architect, huurder of aannemer gemakkelijk alle nodige gegevens raadplegen bij de uitvoeringn van nieuwe verbouwingen.

Zo’n dossier moet trouwens niet enkel bovengehaald worden bij nieuwe werken, maar ook bij een verkoop van de woning. In veel gevallen ben je als eigenaar/opdrachtgever van de werken zelf verantwoordelijk voor de correcte opmaak van zo’n dossier. Wil je alles veilig bijhouden en al de nodige documenten zelf kunnen ordenen? Dan is Izimi een nuttige tool om aan de slag te gaan. Wist je trouwens dat je met Izimi ook toegang kan geven aan derden, zodat zij bepaalde documenten kunnen raadplegen? Nuttig wanneer je bepaalde informatie wil delen met een architect, aannemer, veiligheidscoördinator…


Omdat de wet je verplicht om bepaalde papieren bij te houden
Sommige documenten moet je verplicht gedurende een lange tijd bewaren. Zo moet je bouw- en verbouwingsdocumenten 10 jaar bewaren. Het gaat om facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten. Ook verzekeringsdocumenten moet je 10 jaar bewaren.

Tijdens zo’n lange periode kan er heel wat mis gaan. Een verhuis, verlies, of beschadiging van de documenten… Met Izimi bewaar je alles veilig.

Om de energiewaarde van je woning te bepalen
De energiewaarde van je woning verbeteren, loont. Het zorgt voor een stevige meerwaarde voor je woning bij een verkoop. Om de energiewaarde van je woning te kennen, moet je bij een verkoop een energieprestatiecertificaat (EPC) voorzien. Zo’n certificaat wordt opgemaakt door een energiedeskundige.

Bij afwezigheid van zo’n certificaat, bij nieuwe isolatiewerken of wanneer het EPC niet langer geldig is, voorzie je best een nieuw EPC. Een energiedeskundige komt dan de energiewaarde van je woning opmeten in het kader van een onderzoek ter plaatse. De energiedeskundige mag bij het opstellen van een EPC ook gebruikmaken van bewijsstukken. Met bewijsstukken bedoelen we documenten die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Als die documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, kunnen ze de energiescore van je woning positief beïnvloeden. Een tip? Bewaar al je facturen en neem tijdens de isolatiewerken geregeld foto’s. De energiedeskundige kan bij zijn onderzoek rekening houden met duidelijke detail- en overzichtsfoto’s. Deze foto’s kan je eenvoudigweg uploaden in een map op Izimi.

Om discussies te vermijden bij een relatiebreuk
Wanneer de liefde groot is tussen partners, telt men meestal niet graag. Toch zorgen verbouwingswerken aan de woning niet zelden voor wrevel wanneer partners uit elkaar gaan. Zijn beide partners in gelijke delen eigenaar zijn, dan wordt de meerwaarde aan de woning ook gelijk verdeeld.

Maar dat kan onrechtvaardig aanvoelen als één van de partners meer heeft geïnvesteerd. Of een aardig centje van de ouders heeft gekregen of meer de handen uit de mouwen heeft gestoken.

Om te zorgen dat alles mooi kan verrekend worden tussen de (ex)-partners, moeten zij alle papieren veilig bijhouden. Izimi is een middel bij uitstek om dit te doen. Partners kunnen elkaar en derden toegang geven tot bepaalde documenten. In die zin vergroot Izimi ook de transparantie tussen de partners en (schoon)ouders.

Opgelet, Izimi is een hulpmiddel om documenten terug te vinden en bepaalde verrekeningen te maken. De geüploade documenten in Izimi vervangen echter niet de originele documenten, die een specifieke bewijswaarde hebben. Berg dus de originelen veilig fysiek weg, maar geef toegang tot de geüploade exemplaren aan derden, zodat er later minder kans is op discussie. Je kan in Izimi trouwens ook gegevens uploaden om gemakkelijker de originelen terug te vinden.


Om niet in problemen te komen met de belastingen
Heb je een bedrag van je ouders gekregen om te investeren in je woning? Dan is het nodig dat je de bewijzen van deze uitgaven bijhoudt. Het kans zelfs een verschil uitmaken voor je eigen kinderen!

De fiscus weet immers dat je ouders hebben geschonken. Zou je overlijden, dan vermoed de fiscus dat uitgaven tijdens de laatste drie jaren van je leven zich nog in je vermogen bevinden. Je eigen kinderen/erfgenamen zouden daar dus erfbelasting op moeten betalen. Maar…. niet als je kind de bewijzen van zijn uitgaven bijhoudt! Reden meer om facturen van je verbouwingswerken veilig te bewaren.  

Je gratis digitale kluis openen? Afspraak op Izimi.be!

Geef een reactie