Vlaamse regering, gemeenten en vastgoedsector digitaliseren samen de verkoop van vastgoed


De Vlaamse regering heeft, in het kader van het digitale relanceplan, de opstart van het Vastgoedinformatieplatform goedgekeurd.

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag nog verbrokkeld en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, informatie rond overstromingsgebieden, erfdienstbaarheden enz. moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties. Dat is tijdrovend en arbeidsintensief en het vergroot de kans op fouten. De gemeenten, vastgoedsector en de Vlaamse regering willen daar nu samen verandering in brengen. De digitalisering en centralisering van alle informatiestromen moet de doorlooptijd niet alleen versnellen maar ook transparanter, kwalitatiever en eenvoudiger maken. Het Vastgoedinformatieplatform, waarop de data end-to-end kunnen worden uitgewisseld, zal operationeel zijn tegen het eind van de huidige Vlaamse legislatuur.

Sprong vooruit voor kopers, verkopers en de hele vastgoedsector
De tijd tussen de beslissing om een vastgoed te kopen en de effectieve ondertekening van de akte zal drastisch worden ingekort”, vertelt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Vandaag heb je 4 maanden de tijd tussen het compromis en de ondertekening van de akte bij de notaris. De reden voor die lange termijn ligt onder meer bij het verzamelen en controleren van alle vereiste attesten en informatie. Die informatie bevindt zich bij verschillende administraties en gemeenten en moet soms nog uit papieren naslagwerken worden gehaald. Door de digitalisering kunnen die gegevens in de toekomst veel sneller worden ontsloten.” De minister-president besluit: “Dit project zal de vastgoedsector en de hele economie enorm ten goede komen.”


Betere kwaliteit dankzij slimme data
Het project zal steunen op slimme data die het fundament vormen van een effectief databeleid. Maar de digitalisering gaat niet over snelheid alleen. Ze zal ook de kwaliteit en de transparantie van de data verbeteren. Een voorbeeld: een gemeente, vastgoedmakelaar of notaris stelt een fout vast of ontdekt verouderde informatie. Vandaag zal de notaris de nodige aanpassingen opnemen in de akte, maar niet altijd doorgeven aan de overheid. Dankzij de digitalisering zullen de vastgoedmakelaar en de notaris de mogelijkheid hebben om fouten en aanvullingen via het digitale platform te melden en zal de toekomstige gebruiker correcte data ontvangen. Ook informatie rond historische vergunningen, erfgoed en gemeentelijke heffingen zullen vlotter worden gedeeld. Zo krijgt de geïnteresseerde koper snel een correct beeld van het vastgoed.

Het Vastgoedinformatieplatform speelt in op de behoefte van de huidige generatie kopers en verkopers, die snelheid en transparantie van de overheid en van de professionele vastgoedactoren verlangen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De coronacrisis heeft het digitaliseringsproces enorm versneld. Het brengt uitdagingen met zich mee waar we niet blind voor mogen zijn, maar het zorgt ook voor ongelofelijke opportuniteiten. Ietwat provocerend droom ik van ‘gemeenten zonder gemeentehuizen’. Waar burgers van thuis uit alles digitaal kunnen aanvragen en enkel naar het gemeentehuis moeten komen als ze dat zelf willen. Minder administratieve paperassen en een klantvriendelijkere dienstverlening. Dit digitaal platform met alle vastgoedinformatie is het bewijs dat er veel mogelijk is als alle partners samenwerken.”


De digitalisering wordt gedragen door 5 belangrijke stakeholders van de vastgoedsector: de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de Federatie van het Notariaat (Fednot), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Vlaams departement Omgeving en het agentschap Informatie Vlaanderen dat namens de Vlaamse overheid werd aangeduid om de ontwikkeling van het platform te coördineren.

Daniel Buschman, voorzitter van CIB Vlaanderen, zet namens de vastgoedmakelaardij mee zijn schouders onder de verdere digitalisering van vastgoedinformatie. Hij stelt: “Het vastgoedinformatieplatform zal leiden tot het efficiënter en gecentraliseerd opvragen van informatie bij de verschillende gemeentebesturen en tot een kwaliteitsverbetering van de data, met als gevolg meer service voor de klant en geïnteresseerde kopers.”

Ook Jan Sap, directeur-generaal bij de Federatie van het Notariaat, ziet veel voordelen van digitalisering: “De notarissen werken actief mee aan de realisatie van het Vastgoedinformatieplatform omdat dit initiatief het verkoopproces efficiënter kan doen verlopen’, vertelt hij. ‘In Vlaanderen zal het niet meer nodig zijn om bij diverse instanties aan te kloppen om de nodige attesten op te vragen, te controleren of een woning in overstromingsgebied ligt, na te gaan of er een voorkooprecht op de woning rust, enzovoort… Daardoor zullen de verkoper en de koper de koopakte ook sneller bij de notaris kunnen ondertekenen en daar is iedereen mee gebaat.” De noodzakelijke digitalisering neemt volgens Fednot niet weg dat de partijen ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de snelheid waarmee een kredietaanvraag wordt goedgekeurd, de federale overheid en Vlaamse wettelijke termijnen zoals decretale voorkooprechten.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kijkt nu al uit naar de verminderde administratieve druk die de automatisering kan meebrengen. De VVSG stond daarom mee aan de wieg van dit project en is tevreden met de resultaten van de haalbaarheidsstudie. “Het vastgoedinformatieplatform zal de informatieverstrekking over een perceel of pand digitaliseren en meer automatiseren. Dit betekent minder manuele tussenkomsten en tijdsbesparing voor de medewerkers bij onze gemeenten en voor de klanten die komen aankloppen. Gemeenten gaan er ook van uit dat het platform een hefboom vormt voor het verder digitaliseren van verschillende aspecten in het domein Omgeving”, zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Zit je met vragen over vastgoed? Kijk op 31 maart naar onze Facebook Live!

Geef een reactie