Waarom al 200.000 Belgen voor een zorgvolmacht kozen!

on


Ouderdom, ziek worden, een ongeval… het kan iedereen overkomen. Misschien kun je op een dag je eigen goederen zelf niet meer beheren of bepaalde beslissingen zelf niet meer nemen. Gelukkig kan je hierop anticiperen: met een zorgvolmacht bepaal je vandaag wie later je vermogen mag beheren, wanneer je dat zelf niet meer kan.

Wat kan je met een zorgvolmacht doen?
In een zorgvolmacht kan je o.a. regelen wie je facturen zal betalen, wie aan je rekeningen kan, wie de verkoop van je woning kan organiseren, of je geld mag beleggen… Jij stelt vooraf de regels vast. Je kan zelfs beslissingen nemen over je toekomstige zorg. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een rusthuis.

Is dit alleen iets voor oudere mensen?
Neen, uit cijfers van Notaris.be blijkt dat de volmachtgevers steeds jonger worden. Zo was de gemiddelde leeftijd vijf jaar geleden 77 jaar. Dit jaar klokt de gemiddelde leeftijd af op 72 jaar. En ruim een kwart van de volmachtgevers is op dit ogenblik zelfs jonger dan 65 jaar! Zo sluiten jongere mensen bijvoorbeeld vaak een zorgvolmacht af wanneer ze een woning kopen. Zo worden belangrijke beslissingen over de woning niet geblokkeerd als een van de partners door ziekte of ongeval in een coma belandt.

Mag iedereen een zorgvolmacht opstellen?
Met een zorgvolmacht geef je een groot vertrouwen aan bepaalde mensen. Zij hebben specifieke opdrachten die betrekking hebben op je vermogen. Vandaar dat je wilsbekwaam of gezond van geest moet zijn om zo’n zorgvolmacht op te stellen. Mensen die last hebben van geheugenverlies wachten dus best niet te lang.

En wie stel je aan om je vermogen te beheren?
Dat kies je volledig zelf! Vaak geven mensen de opdracht aan familieleden, maar dat hoeft niet per se. Zo kan je bepaalde taken toevertrouwen aan je kinderen, maar andere taken aan iemand anders. Wil je extra zekerheid inbouwen? Duid dan een vertrouwenspersoon aan in je zorgvolmacht. Hij zal erover waken dat alles verloopt volgens wat jij wou. En hij helpt je om je wil uit te drukken, wanneer jij dat niet meer kan.

Meer weten over de zorgvolmacht? Ontdek onze handige brochure!

Bij wie kan ik terecht voor een zorgvolmacht?
De zorgvolmacht heeft belangrijke gevolgen voor je vermogen. Laat je daarom altijd adviseren door een notaris. De notaris is een expert in vermogensplanning en zal je dus kunnen wijzigen op mogelijke problemen, conflicten of addertjes onder het gras. De notaris registreert je zorgvolmacht ook in een speciaal register. En dat is nodig, want zonder deze registratie werkt je zorgvolmacht niet door wanneer jij deze bescherming het meest nodig hebt.

Geef een reactie