Wooclap: de band tussen student en docent, belangrijker dan ooit!

on

Wooclap ontstond toen twee pas afgestudeerde studenten Toegepaste Wetenschappen op hun 24ste besloten om een nieuw digitaal leerplatform te lanceren. En dat werd tijdens de COVID-crisis alleen maar efficiënter. Portret van een bedrijf in volle bloei.

Sébastien Lebbe, CEO, en Jonathan Alzetta, CTO van Wooclap, hadden op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis maar weinig tijd om tegemoet te komen aan de grote vraag van docenten. Maar ze gingen de uitdaging aan en ontwikkelden een nieuw platform dat zowel docenten als studenten helpt.

Is Wooclap gebaseerd op je eigen studentenervaring?
Sébastien: “We waren ervan overtuigd dat een digitale tool kon helpen om het onderwijs te verbeteren. Tijdens onze studies beseften we hoe moeilijk het was om een docent duidelijk te maken dat we de leerstof of een uitleg niet begrepen hadden, ofwel uit verlegenheid, of omdat we onze vraag maar niet geformuleerd kregen. En zo ontstond het idee om een tool te creëren waarmee studenten vragen konden stellen aan hun docent. De docenten wezen ons dan weer op twee grote, vaak voorkomende problemen: de moeilijkheid om de aandacht van hun studenten te trekken enerzijds en om precies in te schatten in hoeverre ze de leerstof hadden begrepen anderzijds. En zo ontwikkelden we een platform met verschillende praktische functies, waaronder meerkeuzevragen, open vragen enzovoort. Al die functies zijn gemakkelijk te gebruiken op zowel smartphone en tablet als computer.”

Hoe ben je erin geslaagd om je project ingang te doen vinden?
“Toen we eraan begonnen, hadden we onze strepen nog niet verdiend. Het is ook extreem moeilijk om een werkwijze in het hoger onderwijs te veranderen of om een docent ervan te overtuigen zijn manier van lesgeven te veranderen, zeker als er technologie bij komt kijken. We moesten bewijzen dat onze applicatie een reële meerwaarde bood op pedagogisch vlak. We begonnen met een geneeskundeprofessor aan KULeuven die het ons al snel mogelijk maakte om het Wooclap-platform te ontwikkelen, daarna volgden andere profs. Een leuk weetje: tijdens de officiële oprichting van ons bedrijf bij de notaris, in 2015, stelde die ons voor om de maand erop deel te nemen aan een nationaal congres van het Belgisch notariaat. De Federatie van het Notariaat gebruikte Wooclap dus met 600 deelnemers!
In eerste instantie hadden we een bvba (de vroegere naam van wat we vandaag de bv noemen) opgericht, die bij een kapitaalverhoging is overgegaan in een nv.”

“Daarna moesten we universiteiten benaderen en dat was minder vanzelfsprekend dan gedacht, maar intussen zijn we er toch in geslaagd om partnerschappen aan te gaan die inspelen op de behoeften van ieder instituut, zowel in België als in het buitenland. Ons platform heeft tal van voordelen: de studenten nemen actiever deel aan de les, ze dragen zelf bij aan hun leerproces en de docent kan perfect zien in welke mate ze de leerstof begrepen hebben en beheersen.”

Hoe stimuleerde de COVID-crisis de ontwikkeling van je projecten?
“We kregen veel aanvragen van studenten die hun leerstof beter wilden kunnen herhalen, en daarom creëerden we Wooflash. Dat platform is gebaseerd op de principes van de neuro-opleiding, om de hersenen te activeren en de student ertoe te brengen bij te leren door vragen te stellen. Daarnaast gebruikt onze tool ook artificiële intelligentie om een leerproces op maat te maken. We waren net samen met docenten en universiteiten aan het werken aan het platform toen de COVID-crisis losbarstte. Dus creëerden we een module ‘Examenspecial’ om de docenten te helpen om examens op afstand te organiseren, wat gezien de omstandigheden bijzonder praktisch bleek. De crisis heeft ons er sowieso toe gebracht om heel snel te reageren en ons toe te spitsen op een doelstelling die we aanvankelijk niet echt hadden. Gezien de beperkte tijd waarover we beschikten, was dat een hele uitdaging. Iedere crisissituatie stimuleert de creativiteit. Wat we nu doormaken is voor iedereen totaal ongezien. Maar laten we niet vergeten dat de technologie ten dienste moet staan van de mens en niet andersom.”

Slagen jullie erin om rendabiliteit te verzoenen met maatschappelijke overwegingen?
“We beschouwen de universiteiten niet als klanten, maar eerder als partners. Het is onze prioriteit om nabijheidsbanden te smeden en samen het onderwijs te verbeteren. Heel wat studenten haken af door verkeerde leer- en herhalingsmethodes. We willen hen helpen hun leerstof beter te begrijpen en efficiënter te studeren op lange termijn.”


Wat zijn de risico’s voor jonge ondernemers? En welke raad zou je zelf geven?
“Het grootste risico is het gebrek aan inkomen, zeker in vergelijking met wat ik had kunnen verdienen bij een grote onderneming. Wie voor zichzelf begint, moet er voluit voor gaan. We zijn begonnen met eigen fondsen omdat ik eerst een andere zaak was begonnen. Veel mensen dromen ervan hun eigen bedrijf op te richten, maar doen het nooit omdat ze bang zijn. Ooit moet je toch de sprong wagen, ervoor gaan. Dat ik een vennoot heb, werkt uiteraard motiverend want onvermijdelijk zijn er ups en downs, periodes van twijfel. Maar je moet ervoor gaan om later geen spijt te hebben.”

Wooclap bestaat sinds 2015 en stelt 35 mensen tewerk, binnenkort 40 voltijdsequivalenten. Meer dan 300.000 docenten en leerkrachten gebruiken het in universiteiten en scholen, van Brussel tot Lyon, van Maastricht tot New York en van Leuven tot Parijs.

www.wooclap.comwww.wooflash.com

Kriebelt het bij jou ook om te ondernemen? Informeer je dan grondig op voorhand over de verschillende mogelijkheden om te ondernemen. Ga je bijvoorbeeld voor een éénmanszaak of voor een vennootschap? Voor een bv of een nv? Neem alvast een kijkje in onze handige brochure “Ik wil ondernemen” en raadpleeg www.notaris.be. Ben je er helemaal klaar voor? Neem dan contact met je notaris zodat hij met jou kan bekijken welke ondernemingsvorm het beste past bij je plannen!

Tekst: Gilda Benjamin – Foto’s: Jan Crab

Geef een reactie