Je kinderen financieel helpen: via schenking, lening of testament?

on


Je (klein)kinderen hebben bouwplannen en je wilt hen een financieel duwtje in de rug geven. Nobel van je, maar hoe kan je hen helpen zonder fiscaal afgestraft te worden? Hoe ben je zeker dat ze je geld niet verspillen? En hoe vermijd je dat je andere kinderen zich benadeeld voelen? We zetten drie mogelijkheden en de aandachtspunten op een rijtje: een schenking, een lening en je erfenis.

1. Schenking
Je kan zomaar een som overschrijven op de rekening van je kinderen. Gemakkelijk en niemand hoeft het te weten. Toch heeft een officiële en geregistreerde schenking meer voordelen. Want als jij als schenker binnen de drie jaar na de overschrijving overlijdt, moeten je kinderen erfbelasting betalen op het overgeschreven bedrag.

Dat kan je vermijden door de schenking te laten registreren op het kantoor van de Federale Overheidsdienst Financiën. Je betaalt dan wel een schenkbelasting van 3% als het om afstammelingen in rechte lijn of partners gaat, maar dat is voordeliger dan de erfbelasting die je zal moeten betalen indien je binnen de drie jaar zou overlijden. 

Met een notariële schenkingsakte kan je bovendien voorwaarden aan de schenking koppelen. Zo krijg je vat op wat de kinderen doen met het geld en hoef je je dus geen zorgen te maken dat ze het verspillen. 

Ontdek onze handige infofiche!

2. Lening
Een lening zet je best op papier, ook al is die lening voor je zoon of dochter. Een mondelinge overeenkomst zorgt later misschien wel voor discussie. In een leningscontract leg je de rente en de terugbetalingstermijn vast, zo soepel of zo streng je zelf wilt. Ook een renteloze lening kan. Je kan zelfs overeenkomen dat de centen pas na je overlijden moeten worden terugbetaald, zodat de lening wordt verrekend met de andere erfgenamen.

Net zoals bij een schenking kan je met een notariële akte voorwaarden aan de lening koppelen. Nog een voordeel is dat je aan een lening een uitvoerbare titel geeft. Stel dat er onenigheid ontstaat en je kind weigert terug te betalen, dan kan je dankzij de akte desnoods beslag laten leggen op eigendommen van je kind. Een lening gieten in een notariële akte zorgt ervoor dat je kind de zaken ‘au serieux’ neemt. 

Betaal altijd via overschrijving en met een gepaste mededeling. Zo laat je sporen na en kan je bewijzen dat het geld werd betaald en terugbetaald.

3. Testament
Je kan je kinderen of kleinkinderen opnemen in je testament en een (extra) bedrag nalaten. Als dat per kind of kleinkind niet meer is dan 12.500 euro, hoeven ze daar geen erfbelasting op te betalen. Hou wel rekening met het minimale deel van je kinderen. De helft van je nalatenschap is wettelijk voorbehouden voor hen. Met de andere helft doe je wat je wilt.

Toch kan je als grootouder meer nalaten aan  je kleinkinderen. De kinderen moeten dan hun deel van de erfenis verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen. Een vrijwillige erfenissprong, heet dat. Als erfgenaam kan je ook kiezen voor een gedeeltelijke erfenissprong, waarbij je een deel van je verkregen erfenis belastingvrij schenkt aan je eigen kinderen. Er gelden wel voorwaarden: de schenking moet via de notaris gebeuren én er mag tussen het verkrijgen van de erfenis en de schenking niet meer dan een jaar verlopen. De notaris helpt je hier graag bij.

Tekst: Bart Claes – Foto’s: Lies Engelen

Geef een reactie