De opzeg van mijn huur eindigt tijdens de quarantaine, maar ik kan nog niet verhuizen. Wat nu?

on

2020 41
Huurders die hun huurovereenkomst hebben opgezegd, moeten een opzegperiode doorlopen voor ze kunnen verhuizen. Indien ze hun periode van opzeg willen verlengen, kunnen ze een aanvraag indienen. De voorwaarden om zo’n aanvraag in te dienen worden door de coronamaatregelen tijdelijk versoepelend.

Verlenging wegens bijzondere omstandigheden
Als een huurovereenkomst vervalt of eindigt (na een opzeggingsperiode), kan de huurder om een verlenging verzoeken volgens een procedure die geregeld wordt in de federale huurwetgeving en de Vlaamse Woninghuurwet. Normaal gezien moet de huurder hiervoor het bestaan van ‘bijzondere omstandigheden’ expliciet aantonen. De huurder vraagt dan de verlenging uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of door betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot. Geraken de partijen er onderling niet uit, dan kan de vrederechter een verlenging toestaan rekening houdend met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen.
Notarisbarometer2019
Versoepeling van de voorwaarden tijdens de coronamaatregelen
Het spreekt voor zich dat de coronacrisis veel huurders in een situatie brengt waar ze hun opzegperiode willen verlengen omdat een verhuis niet tijdig kan gebeuren of omdat ze niet op zoek kunnen gaan naar een nieuwe woning.

Door de coronacrisis en de quarantaine worden de regels daarom tijdelijk versoepeld (voorlopig tot 19 april) voor de huurder die gebruik wil maken van deze verlenging:

  • De huurder moet de ‘bijzondere omstandigheden’ niet expliciet aantonen. De coronamaatregelen worden algemeen aanvaard als bijzondere omstandigheid;
  • De aanvraag kan ook tijdens de laatste maand van de opzegperiode gebeuren;
  • Een e-mail volstaat om de verlenging aan te vragen. De strikte vormvereisten zijn tijdelijk niet van toepassing.

Aanvullend aan deze maatregelen heeft de regering een warme oproep gedaan naar de verhuurders om een minnelijke oplossing te vinden met hun huurders. Als stok achter de deur geldt dat huurders zich indien nodig naar de vrederechter kunnen wenden. In een aantal gevallen wordt een verlenging mogelijk niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een nieuwe huurder het pand moet betrekken of de verhuurder zelf had opgezegd om zijn pand te gebruiken.

Uithuiszettingen kunnen tijdens de coronamaatregelen (voorlopig vastgesteld tot 19 april), niet plaatsvinden.

Tekst: Margaux Dewitte – Foto’s: Lies Engelen

Geef een reactie