Elke dag 150 zorgvolmachten in ons land: een groei van bijna 50%

Zorgvolmacht
Steeds meer Belgen kiezen voor een zorgvolmacht. In 2019 waren er 54.956 geregistreerde zorgvolmachten, een stijging met +48,2% in vergelijking met 2018. De groeiende interesse is geen verrassing: het is een uitstekend instrument om jezelf te beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren.

Geheugenverlies door ouderdom, een ziekte, een ongeval of een handicap: het kan jammer genoeg iedereen overkomen. Indien je hierdoor niet meer in staat bent om zelf je geldzaken te regelen, kan dat tot heel wat ellende leiden. Gelukkig biedt de zorgvolmacht een oplossing: in dit document kan je vooraf aangeven wie je vermogen of een deel ervan zal mogen beheren op de dag dat jij er niet meer in slaagt.

Wat kan je zoal regelen via een zorgvolmacht?
Je kan één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.
In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen.
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be: “Sinds 1 maart 2019 biedt de zorgvolmacht trouwens extra mogelijkheden: je kan naast je financiële zaken, ook schikkingen treffen i.v.m. met je persoon. Denk maar aan het op voorhand aangeven in welk rust- en verzorgingstehuis je wenst opgenomen te worden. Je kan aan de zogenaamde lasthebbers die je hebt aangeduid in de zorgvolmacht ook de bevoegdheid geven om op zoek te gaan naar een verzorgingstehuis dat aan je wensen én je financiële mogelijkheden voldoet.”
Zorg1
2018 versus 2019: +48,2%
Uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot) blijkt dat steeds meer mensen voor een zorgvolmacht kiezen. Zo werden er in 2019 maar liefst 54.956 zorgvolmachten geregistreerd, iets meer dan 150 per dag. In vergelijking met 2018 gaat het om een groei met +48,2%.

Vergeet je zorgvolmacht niet te registreren!
Je kan je bij het opstellen van een zorgvolmacht best laten begeleiden door je notaris. Via een diepgaand gesprek kan hij je wensen en criteria duidelijk in kaart te brengen, rekening houdend met je familiale omstandigheden.
De notaris kan je zorgvolmacht ook meteen registreren in het zogenaamde Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten dat door Fednot wordt beheerd. Registratie is noodzakelijk! Zonder de registratie kan de volmacht geen uitwerking hebben.

Wil je meer weten over de zorgvolmacht?
Spreek erover met je notaris of neem alvast een kijkje op www.notaris.be.

Tekst: Bart Azare – Foto’s: Lies Engelen

Geef een reactie