Over je woning en… belastingen!

Biddit (6)
In Vlaanderen is de woonbonus afgeschaft. Wie nu een gezinswoning koopt, betaalt voortaan slechts 6 in plaats van 7 procent verkooprecht. Maar het kan ook meer of minder zijn. Omdat deze belasting een grote hap neemt uit je budget, overlopen we 5 belangrijke vragen over het Vlaamse verkooprecht anno 2020.

1. Wat is er wel en niet veranderd sinds 1 januari 2020?
Wie zijn leningsakte pas in 2020 ondertekent, kan niet langer genieten van de woonbonus. Koop je in 2020 een woning, dan geniet je wel van het registratietarief van 6% in de plaats van de vroegere 7%. De voorwaarden om van dat gunsttarief te genieten zijn onveranderd. Het moet gaan om een bestaande woning (geen grond of woning in opbouw) die je in volle eigendom aankoopt. Bovendien mag je geen andere woning of bouwgrond bezitten. Je kan wel genieten van het verlaagde tarief als je je er in de koopakte toe verbindt jouw woning te verkopen binnen het jaar na het verlijden van de notariële akte voor de aankoop van je nieuwe woning.
Ga je over tot een ‘ingrijpende energetische renovatie’? Dan geniet je vandaag van een registratietarief van 5% in de plaats van 6%.

2. Geniet ik nog altijd van een ‘korting’ in sommige kerngemeenten?
Ja. De regeling en de bedragen zijn onveranderd gebleven, ondanks de wijziging van het gunsttarief voor gezinswoningen. Geniet je voor de aankoop van je gezinswoning van een registratietarief van 6%, dan krijg je een korting van 5.600 euro als de verkoopwaarde van de woning niet hoger is dan 200.000 euro. Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel, geniet je een korting van 5.600 euro bij aankopen tot 220.000 euro.
Ook kopers die hun woning ‘ingrijpend energetisch renoveren’ (en dus genieten van 5% registratietarief), genieten van een vermindering. Deze korting komt neer op 4.800 euro.
dakisolatie2
3. Wat als ik een tweede woning koop?
Het verlaagde gunsttarief van 6% geldt enkel als je aan specifieke voorwaarden voldoet. Tweede woningen, niet-gezinswoningen (zoals studentenkoten of kantoren), gronden… zijn nog altijd onderworpen aan het standaardtarief van 10%. Je notaris zal nagaan of je voldoet aan de voorwaarden om te genieten van een verminderd tarief. Niet onbelangrijk, want de belastingen vormen een aanzienlijk deel van het budget dat je moet voorzien voor je aankoop.

4. Zijn er nog andere verminderde registratietarieven?
Ja. De meest in het oog springende verlaging is uiteraard de verlaging van 7% naar 6% voor de enige eigen gezinswoning, en de verlaging van 6% naar 5% voor een woning die je ingrijpend energetisch renoveert. Maar wist je dat je maar 1% verkooprecht betaalt als je toekomstige stek een beschermd monument is? Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die gelden voor een aankoop onder 6% én je moet minstens 5% (in de plaats van de vroegere 6%) investeren in behoud van erfgoedwaarde.
Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in verhuur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) blijft het tarief 7% gelden.
66-Immo zomerdorp klein
5. Wat als ik een nieuwbouwwoning wil kopen?
Op nieuwbouwwoningen betaal je geen verkooprecht. Zo’n ‘nieuwe’ woningen zijn onderworpen aan een btw-tarief van 21%. Wanneer wordt een woning bestempeld als nieuw? Wanneer de woning uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt geleverd.
Een voorbeeld: op 15 februari 2019 verhuist familie Janssens naar hun nieuw gebouwde woning, die net is opgeleverd. Ze zijn de eerste inwoners van het pand. De woning wordt als “nieuw” beschouwd tot 31 december 2021. Na 31 december 2021 wordt de woning niet meer beschouwd als “nieuw”. Indien familie Janssens na deze datum de woning wil verkopen, zullen ze geen btw meer kunnen aanrekenen. Dan moeten er slechts registratierechten betaald worden door de nieuwe kopers.
Droom je van een nieuwbouwwoning? Dan hou je bij het bepalen van je aankoopbudget best rekening met dat tarief van 21% btw.

Meer info en tips op www.notaris.be

Tekst: Margaux Dewitte – Foto’s: Lies Engelen

Geef een reactie