Je woning in 2020: strengere isolatienormen!

dakisolatie3
Sinds 1 januari 2020 moeten alle daken en ramen van woningen én huurwoningen in Vlaanderen voldoende geïsoleerd zijn. Wie niet in regel is, krijgt strafpunten. Dat kan je parten spelen als je een woning wil verhuren of kan zelfs leiden tot de ongeschiktheid van je woning.

Voor welke woningen geldt de regel?
Daar kunnen we kort in zijn: zowat álle woningen. De Vlaamse dakisolatienorm heeft het expliciet over woningen (ook studio’s en appartementen) die “vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet”. Recentere woningen voldoen meestal al aan de norm. Enige uitzondering: kamers en daken kleiner dan 2 vierkante meter.

Er is isolatie en er is isolatie…
… en dus moet er een norm zijn. Voor wie technisch aangelegd is: de warmteweerstand moet minstens 0,75m² K/W (m² kelvin per watt) bedragen. Voor alle anderen: het hangt natuurlijk af van de kwaliteit van het isolatiemateriaal, maar het komt ongeveer op een laag van 3 tot 4 cm.
dakisolatie
Is je zolder onbewoond en onverwarmd?
Dan is dat geen excuus om niet te isoleren. Wel voldoet een zoldervloer- of plafondisolatie.

Wie zal dat betalen?
Voor energiebesparende investeringen kun je via netwerkbeheerder Fluvius premies aanvragen voor onder meer isolatie van daken, muren en vloeren en de plaatsing van hoogrendementsglas. Beschermde afnemers hebben recht op hogere premies en kunnen bovendien gebruik maken van een gratis energiescan. Wie een woning verhuurt aan beschermde afnemers, kwetsbare groepen of onder een bepaalde prijs kan ook aanspraak maken op isolatiepremies.

Wat als je dak niet voldoet?
Dan kan de wooninspecteur je strafpunten toekennen. In theorie kan iedereen een onderzoek naar de ongeschiktheid van je woning aanvragen, maar de kans dat de inspecteur aanklopt bij je eigen woning is klein. In de praktijk gebeurt zo’n interventie het vaakst op vraag van huurders – zo’n aanvraag doe je bij de gemeente – of een derde partij (OCMW, sociaal verhuurkantoor). Vooral verhuurders zullen dus met de maatregel te maken krijgen.
Heb je een maximaal aantal strafpunten, dan kan je woning ongeschikt verklaard worden. Vanaf 2023 kan het ontbreken van dubbelglas al leiden tot ongeschiktheid. In de tussenperiode krijg je strafpunten voor enkele beglazing.
dakisolatie2
Je (verhuur)woning is ongeschikt, wat nu?
Isoleren, natuurlijk. Doe je dit niet binnen het jaar, heft de gemeente een belasting tussen de 500 en 900 euro. Een ongeschikte woning mag je niet verhuren of ter beschikking stellen – daar staan boetes en zelfs een gevangenisstraf tegenover. Lopende huurovereenkomsten kunnen nietig verklaard worden. Bovendien kan de huurder huur terugvorderen. Moet de huurder verhuizen? Dan draai je op voor de kosten.

Mag je een ongeschikt verklaarde woning verkopen?
Dat mag, maar dat zal nadelig zijn voor de verkoopprijs en bovendien zal de notaris de koper daarover informeren. De nieuwe koper draait immers op voor de heffing, maar krijgt daarvoor twee jaar vrijstelling – voldoende tijd om de werken aan te vatten.

Meer info op energiesparen.be en Notaris.be

Tekst: Dirk Remmerie – Foto’s: Lies Engelen

 

Geef een reactie