Wat je moet weten voor je je start-up start

Ondernemen4
Aan de slag als ondernemer? Eerst je huiswerk maken! De vooruitzichten op het vlak van investeringen onderzoeken, nagaan of het project financieel haalbaar is, een marktonderzoek uitvoeren, indien nodig een prototype lanceren, beslissen over de bedrijfsstructuur, zichtbaarheid optimaliseren… Er zijn tal van zaken waarmee je rekening moet houden als je een start-up wil oprichten. 

Stel een coherent businessmodel op
Beantwoordt het project aan een vraag van de doelgroep? Gaat het niet om een modeverschijnsel? Aan de hand van een marktonderzoek kun je je een duidelijker beeld vormen en de haalbaarheid van je project nagaan. Nog beter wordt het als je je product kunt testen met een prototype.

Word lid van een starterscentrum of een start-up accelerator
Soms zijn dat structuren die verbonden zijn aan instellingen zonder winstoogmerk, zoals universiteiten of andere structuurtypes zoals bedrijven, banken… Maar er bestaan ook heel wat privé-initiatieven die een beetje verspreid liggen over het hele land. Het voordeel is dat je er ervaringen kunt uitwisselen, kunt netwerken, relaties kunt smeden, een netwerk van specialisten kunt opbouwen en dat er een bijzonder motiverende wedijver heerst.
Videoconferentie Notarisblad2
Haal de nodige fondsen op voor de opstart van het bedrijf
Een starter heeft meerdere financieringsmogelijkheden. Aarzel nooit om inlichtingen in te winnen over de verschillende premies en subsidies die bestaan in elk van de gewesten. Ook crowdfunding is een populair systeem. Win informatie in over de verschillende bestaande formules. Er zijn ook organisaties die crowdfundings centraliseren.

Durf een vennootschap oprichten
Een start-up is vaak een project dat wordt geleid door een aantal vrienden met een gemeenschappelijk idee. De manier waarop alles zal verlopen tussen die mensen, moet dus goed georganiseerd worden. Bij starters gaat het vaak om een activiteit als eenmanszaak. Maar al snel zullen de betrokkenen een vennootschap oprichten, met alle fiscale voordelen die daaruit voortvloeien. Een vennootschap maakt het mogelijk om de werking van het bedrijf en de functies van de verschillende oprichters vast te leggen. Bovendien kan een vennootschap oprichten je aansprakelijkheid beperken.
Videoconferentie Notarisblad3
Raadpleeg een boekhouder, een bedrijfsrevisor en een notaris
Een cijferspecialist is het best geplaatst om de jonge ondernemer te adviseren. Ook een notaris is nuttig bij de opstart van je onderneming: hij of zij beantwoordt je vragen met het oog op een optimale oplossing voor je specifieke project. Bovendien kan een notaris je helpen om de keuze te maken tussen een eenmanszaak en een vennootschap. 

Verzorg je communicatie
Networking, sociale media, wedstrijden… Vandaag is een grote zichtbaarheid onmisbaar voor het slagen van elk project.

Aan de slag als ondernemer? Ontdek onze brochure!
Brochure Ondernemen
Welk type vennootschap?
Sinds 1 mei 2019 is het Wetboek van Vennootschappen volledig hervormd naar het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Vanaf nu zal de BVBA als meest gebruikte vorm vervangen worden door de Besloten Vennootschap. Het voordeel van die nieuwe vennootschapsvorm is de grote flexibiliteit. Een minimale hoeveelheid kapitaal inbrengen is geen formele vereiste meer om een BV op te richten. Maar opgelet: voorzie je onvoldoende middelen, dan kan je mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

Een ander interessant punt is dat inbreng in arbeid nu ook is toegestaan. Als een ondernemer een fantastisch project heeft, maar geen financiële middelen en als een investeerder bereid is geld in het project te pompen, is het nu dus mogelijk voor een startende ondernemer om arbeid te investeren in de vennootschap in ruil voor aandelen. Ook de investeerder krijgt aandelen. Arbeid en knowhow kunnen dus even zwaar doorwegen op de weegschaal als financiële middelen. De kans bij uitstek voor de ondernemer om de controle over zijn bedrijf te behouden tegenover investeerders.

Opgelet: bij de oprichting van een vennootschap moet rekening worden gehouden met het financieel plan dat de ideale evolutie van de vennootschap bepaalt tijdens de eerste twee jaar. Als het eigen startkapitaal niet voldoende is, loop je als ondernemer het risico om problemen te krijgen met aansprakelijkheid in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na oprichting. 

Leestip: wat verandert er op 1 januari 2020 voor je bedrijf ? Check Notaris.be

Tekst: Gilda Benjamin – Foto’s: Lies Engelen

Geef een reactie