Woonbonus: duidelijkheid voor kopers die de leningsakte dit jaar niet meer kunnen ondertekenen bij de notaris

on

Woonbonus3
Wie nog dit jaar een compromis tekent voor de aankoop van een woning of een appartement, maar er niet meer in slaagt om de notariële kredietakte nog dit jaar voor de notaris te ondertekenen, zal 6 in plaats van 7 procent registratierechten betalen. Daarmee belanden kopers, die het dossier niet tijdig rond krijgen, niet tussen schip en wal.

Wie nu in Vlaanderen een woning koopt en een hypothecaire lening aangaat, kan genieten van de woonbonus. Dat is een belangrijk fiscaal voordeel dat voor koppels met kinderen, gespreid over de looptijd van de lening, gemakkelijk kan oplopen tot 30.000 euro en meer.
Wie een huis koopt en nog van de woonbonus wil genieten, moet ervoor zorgen dat de leningsakte ten laatste op 31 december 2019 voor de notaris wordt getekend. In de praktijk gebeurt dat samen met de ondertekening van de notariële koopakte.
Er rest de kopers niet veel tijd meer. Want tussen de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte verlopen minstens zes weken. De notarissen moeten immers allerhande documenten opvragen en controleren vooraleer de verkopers en de kopers de notariële akte kunnen ondertekenen.
Woonbonus2
Vanaf 1 januari 2020 betalen de kopers in Vlaanderen 6 procent registratiebelasting in plaats van de huidige 7 procent. Wie vanaf volgend jaar een huis koopt, betaalt dan 1 procentpunt minder registratiebelasting. Voor een appartement van 300.000 euro, dus 3.000 euro minder. Als de kopers energiebesparende renovatiewerken uitvoeren, zakt het tarief van de huidige 6 naar 5 procent.

Tussen twee stoelen
Volgens eerdere berichten zouden die lagere registratierechten van toepassing zijn voor al wie vanaf 1 januari 2020 een compromis (of een onderhandse koopovereenkomst) tekent voor de aankoop van een woning.
Om het voordeel van de woonbonus te genieten, is echter de datum van de notariële kredietakte het beslissende criterium.
Daarmee dreigden een aantal kopers tussen twee stoelen te belanden: namelijk kopers die nog dit jaar een compromis tekenen voor de aankoop van een woning, maar die er niet meer in slagen om ook de notariële akte voor het jaareinde te tekenen. Deze kopers zouden dan nog altijd 7 procent registratierecht moeten betalen, terwijl ze niet meer kunnen genieten van de woonbonus.
Om daaraan te verhelpen, drongen de notarissen aan op een regeling. Die komt er ook. De Vlaamse regering kondigde vorige week aan dat niemand tussen twee stoelen zal vallen.
Woonbonus
Sinds vorige week is duidelijk dat de datum van de authentieke leningsakte bepaalt welk regime u kan genieten. Als de leningsakte ten laatste op 31 december 2019 bij de notaris tekent, kunt u nog genieten van de woonbonus. Gebeurt dat vanaf 1 januari 2020, dan ziet u het voordeel van de woonbonus aan uw neus voorbijgaan, maar dan betaalt u slechts 6 in plaats van 7 procent registratiebelasting.
Wie dit jaar een compromis tekent voor de aankoop van een woning maar de aankoop en de kredietakte pas volgend jaar kan tekenen, kan dus rekenen op een lager tarief van 6 procent. En belandt dus niet tussen schip en wal.
De notarissen juichen het toe dat er nu duidelijkheid is.
Door de registratiebelasting of het verkooprecht te verlagen maakt de Vlaamse regering het verwerven van een woning goedkoper. Het hebben van een woning, wordt door de afschaffing van de woonbonus, fiscaal dan weer minder interessant.
Tot slot nog melden dat er niets verandert voor wie al een hypothecaire lening heeft lopen.

Geef een reactie