De tijd dringt voor een check-up van uw erfenisplanning: deadline is 1 september 2019!

on

35-Grootouders
Zo’n 1.600 Belgen hebben in de afgelopen maanden hun erfenisplanning laten checken én een zogenaamde verklaring van behoud afgelegd bij hun notaris. Zo’n verklaring moet voor 1 september 2019 worden opgesteld als u niet wenst dat de nieuwe erfenisregels uw erfenisplanning doorkruisen.

Nieuw erfrecht heeft gevolgen voor eerdere erfenisplanning
Sinds 1 september 2018 gelden nieuwe erfenisregels. Zo moet de notaris bv. de waarde van uw vermogen bij overlijden anders berekenen. Als u overlijdt, maakt de notaris een optelsom van de goederen die u nog had bij overlijden én van de schenkingen die u tijdens uw leven heeft gedaan. De notaris zal nagaan of u tijdens uw leven niet te vrijgevig bent geweest en of uw reservataire erfgenamen (bv. uw kinderen) wel degelijk het deel krijgen waar ze wettelijk aanspraak op kunnen maken. De notaris gaat ook na of de gelijkheid tussen de kinderen wordt gerespecteerd.

Schenkingen worden geïndexeerd
Voortaan moet de notaris de waarde van eerder gedane schenkingen indexeren tot op datum van overlijden. Dat geldt automatisch voor alle personen die sinds 1 september 2018 zijn overleden, ook als de schenkingen voor die datum zijn gedaan!
Het gaat zowel om roerende goederen (spaargeld, een beleggingsportefeuille of kunstwerken), als onroerende goederen (een stuk grond of een woning).
Voor personen die voor 1 september 2018 zijn gestorven, zijn er andere waarderingsregels van toepassing. Schonken deze personen een som cash, dan wordt de waarde ervan niet geïndexeerd.
Erven schenken (3)
Een praktisch voorbeeld
De nieuwe waarderingsregels kunnen effecten hebben die u, op het ogenblik van de schenking, niet had voorzien, zoals dit voorbeeld illustreert:
Stel dat Patrick twee kinderen heeft, Johan en Veronique. Patrick overlijdt op 30 september 2018. Aan zijn zoon Johan schonk Patrick veertien jaar geleden 50.000 euro. Aan Veronique, die veel jonger is, schonk Patrick pas in mei 2017 50.000 euro. Beide schenkingen zijn een voorschot op de erfenis van Patrick.
Als Patrick overlijdt, bedraagt zijn vermogen door financiële tegenslagen nog 40.000 euro. Hij wil de helft nalaten aan zijn vriendin. De andere helft of 20.000 euro komt toe aan zijn twee kinderen. Elk kind heeft recht op 10.000 euro.
Omdat Patrick na 1 september 2018 overlijdt, moet de notaris de waarde van de schenkingen indexeren tot op datum van zijn overlijden. Dat heeft tot gevolg dat de notaris de schenking aan Johan van 14 jaar geleden voor ruim 65.000 euro in rekening moet brengen. De recente schenking aan de dochter Véronique, wordt voor slechts 51.000 euro in de weegschaal geworpen of 14.000 euro minder.
Als de notaris dat in rekening brengt, heeft Johan na het overlijden van Patrick recht op 3.000 euro en krijgt dochter Véronique nog 17.000 euro.
Schenken2
Leg een verklaring tot behoud af
Als u wenst dat de notaris in dit voorbeeld alleen rekening houdt met de waarde van de schenking op het ogenblik dat de schenking werd gedaan – niets meer of minder – dan moet u een verklaring tot behoud afleggen. Dan zal de notaris de waarde van de schenkingen niet indexeren als u overlijdt.
In het voorbeeld krijgt elk kind naast 50.000 euro, dan nog 10.000 euro bij het overlijden van Patrick.
Ook in andere situaties kunnen de nieuwe waarderingsregels ongewenste effecten hebben, bv. als u aan één kind een bouwgrond schonk en aan een ander kind, ter compensatie, een som geld.
Als u alles liever bij het oude laat, moet u een verklaring tot behoud afleggen.
Of dit in uw specifieke situatie wenselijk is, bespreekt u best met uw notaris.
Tot nu werden er 1.589 verklaringen tot behoud afgelegd. U heeft nog tot 1 september 2019 de tijd om hetzelfde te doen via uw notaris.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s