Sneller je statuten bij de hand dankzij de online statutendatabank!

Ondernemen nieuw5
Voor ondernemers zijn de statuten van hun vennootschap cruciaal, want deze bepalen de rechten en de verplichtingen van de verschillende partijen. Sinds 1 mei 2019 kan je de inhoud van de statuten nagaan via www.notaris.be/statuten. Handig, snel en gratis!  

Nieuwe online tool
Een van de grote nieuwigheden van de vennootschapshervorming voor ondernemers is de mogelijkheid om online de gecoördineerde statuten van hun vennootschap te raadplegen via www.notaris.be/statuten. En dit volledig gratis.
De statutendatabank bewaart alle versies van de statuten van vennootschappen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten. Vanaf de oprichting van je vennootschap tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Deze wettelijke databank, beschikbaar sinds 1 mei, maakt deel uit van het dossier van de vennootschap.

Sneller je statuten bij de hand 
Met de online statutendatabank win je tijd. Je hoeft niet meer naar de griffie van de ondernemingsrechtbank om de statuten van een vennootschap te bekijken. Bovendien wordt het nu mogelijk om op verzoek gewaarmerkte elektronische kopieën te krijgen. De authenticatie gebeurt via een elektronisch ondertekeningssyteem van Fednot, de Federatie van het Notariaat.
Ondernemen nieuw2
Rechten en plichten
De statuten van de vennootschap vormen het belangrijkste onderdeel van de oprichtingsakte. Ze gelden voor het leven van de vennootschap. Inhoudelijk bevatten ze tal van belangrijke spelregels voor de onderneming. De benaming, de zetel, en de activiteit die de vennootschap …, maar ook zaken zoals de overdraagbaarheid van aandelen, regels in verband met het vermogen, het bestuur en de winstbestemming. Kortom: alles wat het reilen en zeilen van de vennootschap bepaalt.

En statuten opgesteld vóór 1 mei 2019? 
Je kan de gecoördineerde versie van de statuten van een vennootschap opgemaakt vóór 1 mei 2019 nog steeds bekijken op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.

Meer over ondernemen op Notaris.be.

Geef een reactie