Al 1.000 familiepacten over latere nalatenschappen gesloten

on

Schenkingen2Er zijn sinds oktober vorig jaar al 1.000 erfovereenkomsten gesloten. Dat zijn afspraken die ouders bij leven met hun kinderen maken om latere discussies over hun nalatenschap uit te sluiten. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Sindsdien heeft iedereen een grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil.

Sinds 1 september vorig jaar is er nog een belangrijke nieuwigheid: ouders kunnen sindsdien met hun kinderen (en eventueel met hun stief- of kleinkinderen) een overeenkomst sluiten om te vermijden dat er later, bij het overlijden van de ouders, discussies over de verdeling van hun nalatenschap ontstaan.

Bedoeling van zo’n erfovereenkomst of familiepact is dat de ouders met hun latere erfgenamen een globaal akkoord treffen dat door alle betrokken partijen als fair wordt aanzien.

Met zo’n erfovereenkomst kunnen de ouders al gedane en toekomstige schenkingen bespreken, zodat de kinderen later niet meer kunnen terugkomen op wat elk kind al kreeg. De ouders kunnen ook uitgaven en voordelen die ze voor bepaalde kinderen hebben gedaan, zoals de bekostiging van dure studies, in de weegschaal werpen. Zo begint elk kind vanaf de erfovereenkomst met een schone lei.

Voor het sluiten van een erfovereenkomst, gaan de partijen beter niet over één nacht ijs. Want het familiepact komt tot stand op een bepaald ogenblik, terwijl niemand weet hoe de familiale relaties of de vermogenssituatie van de ouders en de kinderen zullen evolueren.

Doorgeefschenking

Het is cruciaal dat de ouders en de kinderen de gevolgen van hun beslissing goed begrijpen en inschatten. Het sluiten van een erfovereenkomst is daarom aan strikte voorwaarden onderworpen. Daarom ook heeft de wetgever de verplichte tussenkomst van een notaris voorzien.

De notarissen zien het aantal erfovereenkomsten sinds de eerste mogelijke registraties in oktober, maand na maand stijgen. Midden maart werden er bij de Federatie van het Notariaat 1.000 erfovereenkomsten geregistreerd.

erfovereenkomst

Het sluiten van een erfovereenkomst is een relatief nieuwe mogelijkheid waarmee het brede publiek nog niet vertrouwd is’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “Toch merken we dat de notarissen hierover steeds meer vragen krijgen. Velen willen weten of de erfovereenkomst een oplossing kan bieden voor hun familiale situatie. Veel mensen willen de zaken tijdens hun leven regelen om conflicten, na hun overlijden, te vermijden. De erfovereenkomst is een goed instrument om dat doel te bereiken’.

Meer over erven en schenken op Notaris.be.

Geef een reactie