De plannen van Jan Sap, de nieuwe CEO van de Federatie van het Notariaat

JanSap03

Sinds begin november heeft de Federatie van het Notariaat, kortweg Fednot, een nieuwe CEO: Jan Sap die 21 jaar actief was bij UNIZO. Fednot-voorzitter Philippe Bosseler zette bij de bekendmaking duidelijk de krijtlijnen uit: “Gezien zijn kennis en ervaring is Jan Sap de geschikte persoon om de vele uitdagingen waar Fednot en het notariaat voor staan aan te pakken. De verdere modernisering van ons beroep is daarbij uiteraard een essentieel aandachtspunt.” We vroegen de nieuwe CEO naar zijn plannen.

Wat motiveerde u om na 21 jaar UNIZO de stap naar Fednot te zetten?
Jan Sap: “Uit vroegere contacten met Fednot heb ik mogen ervaren dat dit een professioneel uitgebouwde organisatie is met sterke medewerkers waar men ook inzet op het ontwikkelen van digitale toepassingen voor de notarissen. Ik vind het een mooie uitdaging om me binnen dergelijke organisatie te kunnen engageren voor het notariaat.”
“Inhoudelijk ligt deze functie ook in lijn met de ervaringen die ik reeds heb opgedaan, met dien verstande dat ik me nu kan focussen op een zeer specifieke sector terwijl ik vroeger op een interprofessionele manier met ondernemers en vrije beroepen werkte. Maar ik kijk met veel genoegen terug op de 21 voorbije jaren bij UNIZO.”

Welke relevante ervaringen en inzichten brengt u mee?
“Bij UNIZO heb ik geleerd om de belangen van alle ondernemers te behartigen. Dat gaf me niet alleen de kans op een zeer brede manier de ondernemerswereld te leren kennen, het bezorgde me ook een netwerk binnen de politiek, administraties en andere beroepsorganisaties.”
“Ik weet ook hoe belangrijk het is om een goede interactie te organiseren tussen het professioneel kader enerzijds en de zogenaamde ‘basis’, de ondernemer of vrije beroeper, anderzijds. Dat zal des te meer het geval zijn bij Fednot waar deze wisselwerking me onontbeerlijk lijkt om op een goede manier het notariaat te kunnen dienen.”
“Aangezien ik negen jaar secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen was, ben ik ook vertrouwd met de wereld van de vrije beroepen, waaronder de notarissen. En ook al hebben vrije beroepen hun specificiteit waar rekening mee moet worden gehouden, ik mocht zelf ervaren dat vrije beroepers ook ondernemers zijn, die nood hebben aan een gerichte professionele ondersteuning.”

Hoezeer ben je bekend met het notariaat en de ambities van Fednot?
“Fednot is altijd aangesloten geweest bij de Federatie Vrije Beroepen waardoor ik de werking enigszins ken en de belangrijkste dossiers en uitdagingen voor het notariaat mee opvolgde. Sowieso wil ik de eerste maanden gebruiken om grondig kennis te maken met het notariaat. Samen met de voorzitter zal ik de algemene vergaderingen van de provinciale kamers bijwonen en plan ik ook een ‘ronde van België’ bij verschillende notarissen om op het terrein te kunnen voelen wat er leeft. En ik zal uiteraard ook kennismaken met de vele medewerkers van de Federatie. Ik kijk er alvast naar uit om met hen samen te mogen werken.”

Wat zie je als je belangrijkste doelstellingen: op korte termijn (lees: welk laaghangend fruit kun je plukken) en op lange termijn (lees: welke strategie heb je voor ogen)?
“Zoals ik al zei, wil ik op korte termijn eerst kennis maken met het notariaat en de medewerkers van Fednot. Ik zal dan samen met het team en de raad van bestuur bekijken welke zaken we op korte termijn kunnen of moeten aanpakken.”
“Op langere termijn moeten we werk maken van een gedragen strategie voor het notariaat van de toekomst en daaraan gekoppeld welke rol Fednot daarbij kan spelen. Ik wil me hierbij vooral ten dienste stellen van de notaris en van de maatschappelijke behoeftes in het algemeen.”

Tekst: Dirk Remmerie – Foto’s: Jan Crab

NotariusCover003 crop

CEO Jan Sap (rechts), samen met Fednot-voorzitter Philippe Bosseler

 

 

Geef een reactie