Online verkopen via Biddit.be kennen groot succes!

32-Koppel

Op enkele maanden tijd werden al ruim 80 woningen via Biddit.be, het online platform van de Belgische notarissen, verkocht. Daarnaast zijn er nu nog eens 120 panden waarop kandidaat-kopers vanuit hun luie zetel kunnen bieden.

Sinds mei moeten kandidaat-kopers zich niet meer verplaatsen naar een verkoopzaal om deel te nemen aan een openbare verkoop. Integendeel, bieden kan sindsdien via een laptop, tablet of smartphone, waar de kandidaat-koper zich ook bevindt.

De Belgische notarissen ontwikkelden daartoe een platform, “Biddit”, dat deze online openbare verkopen mogelijk maakt. Het platform werd in mei voor enkele pilootprojecten gelanceerd en werd tijdens de zomermaanden verder uitgerold om op 1 september van start te gaan.

‘De online verkopen, kennen heel wat succes’, meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot) ‘Hoewel Biddit een recent initiatief is, werden er nu al 80 panden online verkocht.’

Uit de eerste cijfers blijkt bovendien dat vier op de vijf aangeboden panden effectief worden toegewezen. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt 240.000 euro en ligt daarmee in lijn met de prijs die particulieren onderling voor de aankoop van een woning overeenkomen. De eerste verkoopcijfers wijzen uit dat zowel verkoper als koper erop mogen vertrouwen dat de panden tegen marktconforme prijzen van de hand gaan.

Andere voordelen
Naast het feit dat de koper zich niet meer moet verplaatsen, wijzen de kopers op andere voordelen. Kandidaat-kopers waarderen het feit dat ze tijdens het volledige biedproces anoniem blijven, zowel voor de verkoper als voor andere bieders.

Ander voordeel is dat de kopers het aangekochte pand snel kunnen betrekken, eens hun bod definitief is aanvaard. Immers, alle noodzakelijke controles om het eigendom over te dragen, gebeuren al voordat het pand online te koop wordt aangeboden. De personen aan wie het pand wordt toegewezen, hoeven geen drie of vier maanden meer te wachten vooraleer ze de woning kunnen betrekken.

Ook voor de verkoper houdt Biddit voordelen in. Ook hij moet zich niet verplaatsen en blijft tijdens het biedproces anoniem. Hij bepaalt, in overleg met de notaris, de instelprijs. Die prijs staat meteen ook bij alle aangeboden panden vermeld.

biddit_fb_cover nl 1.2

Transparant
Het online bieden verloopt bijzonder transparant. Elk uitgebracht bod is zichtbaar voor iedereen die Biddit bezoekt terwijl de identiteit van de bieders, zoals gezegd, onzichtbaar is. De periode om een bod uit te brengen is beperkt tot acht dagen zodat ook de verkoper snel weet waar hij aan toe is.

Online verkopen zijn niet alleen mogelijk voor woningen. Ook andere onroerende goederen zoals appartementen, bouwgronden, landbouwgronden of kantoorgebouwen, … komen ervoor in aanmerking.

Let wel, voor het online bieden van start gaat, staan de panden wel zo’n drie tot vier weken in de aanbieding zodat kopers de kans krijgen het pand te bezoeken en zich te vergewissen van de budgettaire mogelijkheden.

Tot slot kunnen alle partijen erop rekenen dat de verkoop deskundig via de notaris wordt afgehandeld. Kopers mogen erop vertrouwen dat ze geen kat in een zak kopen. De verkoper mag erop vertrouwen dat zijn woning of pand wordt toegewezen aan de hoogste bieder en de verkoop professioneel wordt afgehandeld.

Ontdek de online verkopen op Biddit.be
biddit_logobe_pos_cmyk_baseline_nl

Geef een reactie