Wanneer is een stuk grond… bouwgrond?

Nota Bene bouwgrond

Stel, je hebt een stuk grond op het oog, gelegen in een mooie rustige straat. Hoe kan je zeker weten of het om bouwgrond gaat?

Je kan alvast zeker zijn dat de grond die je aankoopt bouwgrond is, wanneer die gelegen is in een niet-vervallen verkaveling. Er moet dus nog een geldige verkavelingsvergunning (of omgevingsvergunning zoals dat nu heet) zijn, op het ogenblik dat je de grond aankoopt.

Hoe je woning er dan precies zal uitzien, zal afhangen van de toepasselijke verkavelingsvoorschriften. De voorschriften van een verkaveling leggen vast op welke manier er binnen een verkaveling mag worden gebouwd. Bijvoorbeeld wat de minimale en maximale hoogte van de gebouwen mogen zijn, hoeveel verdiepingen er mogen zijn, welke materialen er mogen worden gebruikt, enz.
Deze verkavelingsvoorschriften zorgen er voor dat er binnen de verkaveling een bepaalde eenvormigheid bestaat van de eigendommen in de verkaveling.

Opgelet! Sommige oudere verkavelingen kunnen vervallen zijn. Stel dat je een perceel grond koopt in landbouwgebied binnen een oude, maar vervallen verkaveling. Dan is de kans groot dat je een grond hebt gekocht waar je nooit een huis op mag bouwen.

 

Veronderstel dat je een grond koopt die niet in een verkaveling ligt, hoe weet je dan of het bouwgrond is?
Als de verkoper van de grond meteen een stedenbouwkundige vergunning (vandaag eveneens gekend onder de nieuwe benaming “omgevingsvergunning”) kan voorleggen, kan je zeker zijn dat die grond bouwgrond is. Die stedenbouwkundige vergunning mag wel maximaal twee jaar oud zijn bij de aanvang van de geplande bouwwerken. Natuurlijk kan je met die vergunning enkel het huis bouwen volgens de voorschriften van die stedenbouwkundige vergunning.

Wat als er geen bouwvergunning is?
Dan moet je heel voorzichtig zijn en zal je moeten nagaan welke stedenbouwkundige bestemming de grond heeft.

Op een grond in natuurgebied zal je geen huis kunnen bouwen, ook al heeft die grond de perfecte afmetingen.

Maar ook op een grond die gelegen is in woongebied kan je niet altijd bouwen. Om meer zekerheid te hebben over de vraag of je al dan niet kan bouwen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de gemeente. Eenmaal je een stedenbouwkundig attest hebt, mag je er in principe van uitgaan dat je kan bouwen op de grond. De gemeente bezorgt je dan een bindend document dat bevestigt of je al dan niet kan bouwen. Ook dit document is 2 jaar geldig.

Voor je een bouwgrond koopt, raadpleeg je best je notaris.
Die zal – op basis van de beschikbare documenten – kunnen nagaan of de grond werkelijk bouwgrond is.

Stelt de notaris vast dat dit onzeker is, dan zal hij je aanraden de grond aan te kopen onder de opschortende voorwaarde dat een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig attest wordt bekomen, waaruit blijkt dat jouw bouwproject wel degelijk kan worden gerealiseerd.

Meer info en tips op www.notaris.be

Geef een reactie